Soltorp Eco Lodge, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja yhdistyksestäsi/yrityksestäsi/yhteyshenkilöistä. Käsittelemme tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterinpitäjä

xxx

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilön nimi
xxx

3. Rekisterin nimi

xxx asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisteriin liittyvä sivusto

xxx

5. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat / asiakkaan yhteyshenkilöt
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät ja uutiskirjeen tilaajat

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

RekisteröidytKäsittelyn tarkoitusKäsittelyperuste
Asiakkaat (yhteyshenkilöt)Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen
mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjätVerkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt
ja uutiskirjetilaukset.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

TiedotAsiakasMarkkinointikontaktiVerkkosivuston käyttäjäKäyttötarkoitus
NimixxYksilöinti / yhteydenpito
PuhelinnumeroxxYhteydenpito
EmailxxYhteydenpito
Yritys/työnantajaxxAsiakassuhteen hoitaminen /
markkinoinnin kohdentaminen
Rooli/tittelixxAsiakassuhteen hoitaminen /
markkinoinnin kohdentaminen
IP-osoitexMarkkinoinnin kohdentaminen

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet 

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

9. Tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin xxx ulkopuolelle. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa esimerkiksi kolmannen osapuolen toteuttamaan kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja parantaa sitä, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

 • Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.
 • Facebook-pikseli, joka tunnistaa Facebookiin kirjautuneen, verkkosivustolla vierailleen kävijän. Sen ansiosta voit nähdä Facebookissa yrityksemme mainoksen sen jälkeen, jos olet vieraillut verkkosivustolla. Sivuston ylläpitäjälle ei kuitenkaan välity tietoja, kuka sivustolla on käynyt.
 • Mailchimp-ohjelma, johon tallennetaan nimi ja sähköpostiosoite. Ohjelmaa käytetään markkinointiviestien ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Ohjelma kerää tietoa, millä sivuston sivuilla sivuston käyttäjä on käynyt, ja mitä sähköpostiviestejä hän on avannut. Tämä auttaa meitä kohdentamaan ja parantamaan asiakasviestintäämme.

 11. Evästeet 

Kuten lähes kaikilla verkkosivustoilla, myös tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, sinun tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi. Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

13. Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta. Kirjanpitoon tarvittavia aineistoja, kuten laskutustietoja, säilytämme kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta.

14. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen xxx

 • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltäytyä tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä asiakkuuteen, voit peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn.
 • Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Privacy policy